Prioritats

Les nostres prioritats son:

  • La seva salut
  • L’atenció domiciliària
  • La coordinació entre el metge de capçalera i els especialistes
  • Un seguiment integral del pacient i les seves malalties agudes o cròniques
  • Les activitats preventives de la salut
  • Una història clínica única informatitzada complint la normativa de protecció de dades